นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 18 คน

เยี่ยมชม 15,737 คน

สถานที่สำคัญ

แหล่งท่องเที่ยว

15 มิถุนายน 2559 237 ครั้ง ซุปเปอร์เอดมิน แชร์  

สถานที่ท่องเที่ยว
        วัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนเคารพบูชาและนิยมมากราบไว้ขอพร จากองค์หลวงพ่อสมหวัง และหลวงพ่อพุฒอดีตเจ้าอาวาสที่สรีระสังขาลของท่านไม่เน่าเปื่อย

        วัดกลางบางพระเป็นวัดเก่าแก่และเคยเป็นวัดร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามหลักฐานของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการว่า วัดกลางบางพระเริ่มเป็นวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คือราวปี ๒๓๒๖ จึงน่าเชื่อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรืออายุ ๒๓๔ ปี (ถึงปี ๒๕๕๙)

        วัดกลางบางพระ ตั้งอยู่ที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา มีแหล่งท่องเที่ยวคือ หลวงพ่อทับทิม พระประธานในพระอุโบสถรุ่นเดียวกับหลวงพ่อโสธรเจดีย์พระเกศจุฬามณีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ

        พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๓๐ เมตร และพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแปดล้านปี พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรกรรมพื้นบ้านในสมัยโบราณและของโบราณต่าง ๆพระอุโบสถวัดกลางบางพระ ไม่ปรากฏว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด จากหลักฐานของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไว้ว่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๖ เป็นพระอุโบสถเก่าแก่คู่มากับการสร้างวัดประมาณ ๒๒๓ ปี กว้าง ๖ เมตร X ยาว ๑๖ เมตร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคา ๓ ชั้น

 

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

 

ร้านอาหาร

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา สวนมะลิคุณบุ๋ม 

ร้านอาหารพร้าว

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น

เอกสารแนบ 11 ไฟล์
001.jpg116.51 KB   แสดงภาพ
.160.93 KB   แสดงภาพ
.148.56 KB   แสดงภาพ
.115.02 KB   แสดงภาพ
.133.18 KB   แสดงภาพ
.203.66 KB   แสดงภาพ
.56.31 KB   แสดงภาพ
.218.71 KB   แสดงภาพ
.174.64 KB   แสดงภาพ
.97.40 KB   แสดงภาพ
.161.76 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา