สถานที่ท่องเที่ยว
        วัดกลางบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม เป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวที่ผู้คนเคารพบูชาและนิยมมากราบไว้ขอพร จากองค์หลวงพ่อสมหวัง และหลวงพ่อพุฒอดีตเจ้าอาวาสที่สรีระสังขาลของท่านไม่เน่าเปื่อย

        วัดกลางบางพระเป็นวัดเก่าแก่และเคยเป็นวัดร้างมาช่วงระยะเวลาหนึ่ง ตามหลักฐานของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการว่า วัดกลางบางพระเริ่มเป็นวัดต้นกรุงรัตนโกสินทร์ คือราวปี ๒๓๒๖ จึงน่าเชื่อว่าวัดนี้มีอายุใกล้เคียงกับการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ หรืออายุ ๒๓๔ ปี (ถึงปี ๒๕๕๙)

        วัดกลางบางพระ ตั้งอยู่ที่ ๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พื้นที่ที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๒๔ ไร่ ๑ งาน ๔๖ ตารางวา มีแหล่งท่องเที่ยวคือ หลวงพ่อทับทิม พระประธานในพระอุโบสถรุ่นเดียวกับหลวงพ่อโสธรเจดีย์พระเกศจุฬามณีภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุฯ

        พระพุทธรูปหลวงพ่อใหญ่ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๕ เมตร สูง ๓๐ เมตร และพิพิธภัณฑ์เปลือกหอยแปดล้านปี พิพิธภัณฑ์เครื่องมือเกษตรกรรมพื้นบ้านในสมัยโบราณและของโบราณต่าง ๆพระอุโบสถวัดกลางบางพระ ไม่ปรากฏว่าสร้างตั้งแต่เมื่อใด จากหลักฐานของกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ ระบุไว้ว่า ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพ.ศ. ๒๓๒๖ เป็นพระอุโบสถเก่าแก่คู่มากับการสร้างวัดประมาณ ๒๒๓ ปี กว้าง ๖ เมตร X ยาว ๑๖ เมตร มีลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทย หลังคา ๓ ชั้น

 

ที่พัก
บรรยากาศดี ควรค่าการไปพัก ฯลฯ

 

ร้านอาหาร

ร้านก๋วยเตี๋ยวห้อยขา สวนมะลิคุณบุ๋ม 

ร้านอาหารพร้าว

 

ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับท้องถิ่น