นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 152 คน

เยี่ยมชม 88,392 คน

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
22 ก.พ. 64โครงการวิชาการทำกระเป๋าผ้าดิบปักลาย แชร์  
19 ก.พ. 64อบรมการใช้พลังงานธรรมชาติและการใช้พลังงานทดแทน แชร์  
17 ก.พ. 64โครงการส่งเสริมอาชีพการนำผ้าขาวม้าทำเป็นพวงมาลัยปี 2564 แชร์  
5 ก.พ. 64โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีสู่การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการต้านภัย Covid-19 แชร์  
17 พ.ย. 63ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี แชร์  
15 ต.ค. 63โครงการส่งเสริมทักษะฝีมือสตรีในการแปรรูปอาหาร "ห่อหมกปลาช่อน ปลาแดดเดียว และหมูแดดเดียว" แชร์  
18 พ.ค. 63โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จากดินไทย แชร์  
18 มี.ค. 63โครงการส่งเสริมทักษะฝึกอาชีพการทำเค้กกล้วยหอม แชร์  
18 ก.พ. 63โครงการส่งเสริมทักษะการฝึกอาชีพการทำพวงมาลัยจากผ้าขาวม้า แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา