นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 159 คน

เยี่ยมชม 88,370 คน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
2 พ.ย. 63รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63สถิติการให้บริการ ปี 2563 (ครึ่งปีงบประมาณแรก) แชร์  
31 ต.ค. 62ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
31 ต.ค. 62ประกาศประชาสัมพันธ์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แชร์  
30 ต.ค. 62รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
1 ต.ค. 62สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
17 มิ.ย. 62ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integgity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
14 มิ.ย. 62รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
30 เม.ย. 62รายงานการประเมินตนเอง Self Asssessment Report : SAR ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
8 ต.ค. 61สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
28 ก.ย. 61รายงานสรุปผู้มาใช้บริการติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
10 ส.ค. 61รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) แชร์  
5 ต.ค. 60สถิติเรื่องการร้องเรียนประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-13 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 13 รายการ
เปลี่ยนภาษา