เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - การประเมินผลแผนพัฒนา

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2560-มีนาคม พ.ศ.2561)1155
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2559-มีนาคม พ.ศ.2560)199
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 รอบที่ 2 (เดือนเมษายน - กันยายน พ.ศ.2561)1121

ลำดับที่ 1-3 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB