เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563149
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562190
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562178
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562147
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562185
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562193
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562181
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562180
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562186
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 25621120
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 25621108
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 25621101
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 25621163
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 25621117
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 256112163

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB