เมนูหลัก

รายงานและสรุปผลงาน - สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563140
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562183
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562171
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562140
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562176
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562185
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562174
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562175
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562182
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 25621113
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 25621103
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562198
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 25621156
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 25621112
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 256112157

ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB