นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 36,973 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ประกาศรายงานการเงินและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

6 มกราคม 2564 7 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF_000014.pdf3.26 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา