นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 153 คน

เยี่ยมชม 88,331 คน

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน
วันที่นำขึ้นเรื่อง
28 ธ.ค. 63รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ไตรมาส 2 แชร์  
24 ก.ย. 63รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 (รอบ 6 เดือน) ไตรมาส 1 แชร์  
ลำดับ 1-2 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 2 รายการ
เปลี่ยนภาษา