นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 183 คน

เยี่ยมชม 88,409 คน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ม.ค. 64ประกาศผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
6 ม.ค. 64ประกาศรายงานการเงินและผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
10 ก.ค. 63รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 3 (ระหว่างเดือนเมษายน 2563 - มิถุนายน 2563) แชร์  
21 เม.ย. 63รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2563) แชร์  
31 ม.ค. 63รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
2 ม.ค. 63รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) แชร์  
31 ต.ค. 62รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 แชร์  
4 ต.ค. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2562) แชร์  
4 ก.ค. 62รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน) 2562 แชร์  
4 เม.ย. 62รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาสที่ 2) เดือนมกราคม - มีนาคม 2562 แชร์  
24 ม.ค. 62รายงานการเงินและรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
4 ม.ค. 62รายงานผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561) แชร์  
22 ต.ค. 61การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
19 ต.ค. 61การจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
6 เม.ย. 61การจัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณและงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบอื่นๆ รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2560 - มีนาคม 2561) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แชร์  
ลำดับ 1-15 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 15 รายการ
เปลี่ยนภาษา