นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 28 คน

เยี่ยมชม 15,723 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2563

21 ตุลาคม 2563 5 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF_000205.pdf1.47 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา