นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 4,769 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2563

14 ตุลาคม 2563 3 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF_000196.pdf1.10 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา