นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 9 คน

เยี่ยมชม 3,083 คน

ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. คลองบางพระน้อย หมู่ที่ 4 จุดที่ ๑ ตำบลบางพระ

28 สิงหาคม 2563 42 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.04 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา