นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 5 คน

เยี่ยมชม 4,178 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

6 มกราคม 2563 92 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
จัดซื้อจัดจ้าง ธ.ค.62.pdf458.03 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา