นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,751 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562

10 กันยายน 2562 47 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สขร.ส.ค.62.pdf881.10 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา