นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,750 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562

10 ตุลาคม 2562 79 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สขร.ก.ย.62.pdf966.24 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา