นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 6 คน

เยี่ยมชม 4,747 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562

10 กรกฎาคม 2562 95 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF10072562.pdf519.94 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา