นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,745 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562

7 พฤษภาคม 2562 80 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562.pdf1.53 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา