นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 5,577 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562

3 เมษายน 2562 86 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF24042562.pdf1.46 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา