นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 5 คน

เยี่ยมชม 4,215 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562

4 กุมภาพันธ์ 2562 108 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF15022562_0001.pdf507.44 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา