นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,213 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562

3 มกราคม 2562 101 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF15022562_0003.pdf963.08 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา