นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 2 คน

เยี่ยมชม 4,211 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562

5 พฤศจิกายน 2561 117 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF11122561_0002.pdf523.28 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา