นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,744 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562

6 ธันวาคม 2561 164 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
CCF11122561_0001.pdf945.88 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา