นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 9 คน

เยี่ยมชม 3,119 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561

5 ตุลาคม 2561 164 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 12 ไฟล์
ตค.60.pdf608.35 KB ดาวน์โหลด
พย.60.pdf501.70 KB ดาวน์โหลด
ธค.60.pdf471.74 KB ดาวน์โหลด
มค.61.pdf1.09 MB ดาวน์โหลด
กพ.61.pdf949.15 KB ดาวน์โหลด
มีค.61.pdf602.20 KB ดาวน์โหลด
เมย.61.pdf1.39 MB ดาวน์โหลด
พค.61.pdf1.00 MB ดาวน์โหลด
กค.61.pdf1.41 MB ดาวน์โหลด
มิ.ย.61.pdf909.62 KB ดาวน์โหลด
สค.61.pdf921.54 KB ดาวน์โหลด
กย.61.pdf936.85 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา