นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 33 คน

เยี่ยมชม 37,002 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
11 ม.ค. 64ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
11 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 พ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 มี.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
6 ธ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 ต.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-16 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 16 รายการ
เปลี่ยนภาษา