นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 88,381 คน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน(สขร.1)
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 มี.ค. 64ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ แชร์  
10 ก.พ. 64ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมกราคม 2564 แชร์  
28 ม.ค. 64ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนธันวาคม 2563 แชร์  
11 ม.ค. 64ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 แชร์  
11 มี.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2563 แชร์  
6 ม.ค. 63สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ต.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกันยายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนสิงหาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
8 ส.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกรกฎาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
10 ก.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 มิ.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤษภาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
7 พ.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนเมษายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 เม.ย. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
1 มี.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
4 ก.พ. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนมกราคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
3 ม.ค. 62สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
6 ธ.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนพฤศจิกายน ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 พ.ย. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือนตุลาคม ปีงบประมาณ 2562 แชร์  
5 ต.ค. 61สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ปีงบประมาณ 2561 แชร์  
ลำดับ 1-19 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 19 รายการ
เปลี่ยนภาษา