เมนูหลัก

จัดซื้อจัดจ้าง - ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเขื่อนคสล. คลองบางพระน้อย หมู่ที่ 4 จุดที่ ๑ ตำบลบางพระ2128 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณถนนบางพระ ซอย ๗ หมู่ ๓ และซอยไร่ส้มนายบุญเชิด คงประจักษ์ หมู่ที่ ๔3920 ส.ค. 63
ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - เดือนมีนาคม 25633823 เม.ย. 63
ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมีนาคม 25638110 เม.ย. 63
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายเลียบคลองตาผัน (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ6520 มี.ค. 63
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 25636211 มี.ค. 63
ประกาศสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 25624810 ธ.ค. 62
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562628 พ.ย. 62
ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒)77 ต.ค. 62
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ ๒9211 ก.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒)85 ก.ค. 62
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระ ซอย ๑๕ หมู่ที่ ๑ และสายเลียบคลองบางพระน้อย หมู่ที่ ๓ ตำบลบางพระ6311 มิ.ย. 62
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบางพระ-บางแก้วฟ้า หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อหมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ26828 มี.ค. 62
ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)78 ม.ค. 62
ประกาศ ผลผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาล ความจุ 30 ลูกบาศก์เมตร ซอย 3 หมู่ที่ 4 บ้านอ่าววัดใหม่ ตำบลบางพระ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม ด้วยวิธีประกวดราคา8723 พ.ย. 60
ลำดับที่ 1-15 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB