นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 5,644 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนน คสล. สายบางพระ - บางแก้วฟ้า หมู่ที่ 1 เชื่อม หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ

19 สิงหาคม 2563 38 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.3.65 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา