นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,172 คน

ประกาศประกวดราคา

ประกาศ การเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองบางพระน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

13 สิงหาคม 2563 45 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.2.04 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา