นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,189 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายบางพระ - บางแก้วฟ้า หมู่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ 2

23 กันยายน 2563 7 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.489.68 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา