นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 3 คน

เยี่ยมชม 4,212 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง

22 กันยายน 2563 3 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.458.16 KB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา