นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 10 คน

เยี่ยมชม 4,771 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563

11 สิงหาคม 2563 13 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.42 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา