นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 2 คน

เยี่ยมชม 3,057 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563

23 กรกฎาคม 2563 13 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.36 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา