นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 129 คน

เยี่ยมชม 88,341 คน

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่นำขึ้นเรื่อง
14 ม.ค. 64ประกาศขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แชร์  
23 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายบางพระ - บางแก้วฟ้า หมู่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ 2 แชร์  
22 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตและโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง แชร์  
21 ส.ค. 63ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 แชร์  
13 ส.ค. 63ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก คลองบางพระน้อย หมู่ที่ 4 จุดที่ 1 ตำบลบางพระ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) แชร์  
11 ส.ค. 63ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
5 ส.ค. 63ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (AC) บริเวณถนนบางพระซอย ๗ หมู่ที่ ๓ และโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง บริเวณซอยไร่ส้มนายบุญเชิด คงประจักษ์ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางพระ  แชร์  
23 ก.ค. 63ประกาศผลผู้ชนะการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2563 แชร์  
30 มิ.ย. 63ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 แชร์  
24 มิ.ย. 63เรื่อง ปรประชาสัมพันธ์การตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงยกระดับถนนหินคลุก บริเวณบ้านนางปรุง หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อ หมู่ที่ 2 และปรับปรุงถนนหินคลุก หมู่ที่ 2 บริเวณอ่าวตาต๊ะ เชื่อมต่อ หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระ  แชร์  
5 มิ.ย. 63ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจ้างออกแบบ จำนวน ๒ โครงการ แชร์  
29 พ.ค. 63ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2563 แชร์  
21 พ.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลียบคลองตาผัน (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ ๒ บ้านอ่าวใหญ่ ตำบลบางพระ  แชร์  
8 พ.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการลงหินคลุกซ่อมแซมถนน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ จำนวน 26 สายทาง แชร์  
11 มี.ค. 63ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบางพระ ซอย 10 หมู่ 1 และโครงการปรับปรุงถนนคสล. ซอยบ้านนางพะเยาว์ สุขประเสริฐ หมู่ที่ 4 แชร์  
25 ก.พ. 63ประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก่อสร้างถนน คสล. บริเวณถนนสายเลียบคลอบตาผั่น (เชื่อมต่อของเดิม) หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ แชร์  
30 ม.ค. 63ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ (ติดราวลูกกรงกันตก) หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ แชร์  
18 ธ.ค. 62ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
20 ก.ย. 62ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 4 แชร์  
9 ก.ย. 62ประกาศประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองตาผันฝั่งตะวันออกเชื่อมต่อถนนเลียบคลองบางพระ หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระ แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/3 | แสดง 20 จาก 54 รายการ
เปลี่ยนภาษา