นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 148 คน

เยี่ยมชม 88,347 คน

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
10 ม.ค. 63คู่มือประชาชน งานสวัสดิการและสังคม แชร์  
10 ม.ค. 63คู่มือประชาชน กองช่าง แชร์  
10 ม.ค. 63คู่มือประชาชน งานกองคลัง แชร์  
10 ม.ค. 63คู่มือประชาชน งานบุคลากร แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา