นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 139 คน

เยี่ยมชม 88,391 คน

แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่นำขึ้นเรื่อง
15 ต.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง2563 แชร์  
15 ต.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับแรก แชร์  
15 ต.ค. 63แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) แก้ไขฉบับที่ 1 2562 แชร์  
26 ต.ค. 61แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 แชร์  
27 ก.พ. 61แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ.2561-2564 (อบต.บางพระ) แชร์  
ลำดับ 1-5 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 5 รายการ
เปลี่ยนภาษา