เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนพัฒนาบุคลากร

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน)111
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ 2562114
แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 2563221
นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563114
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 25621110
สรุปผลการเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561197
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561161
สรุปผลการเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560150
แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560159

ลำดับที่ 1-9 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB