เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563118
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561156
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621100
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621134
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611462
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561153
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1187

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.01s. 0.50MB