เมนูหลัก

นโยบายและแผนงาน - แผนจัดหาพัสดุ

หัวข้อเอกสารเปิดอ่าน
แผนปฏิบัติการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2563123
ผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561160
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621106
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25621140
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25611467
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561157
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ2561 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)1191

ลำดับที่ 1-7 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB