นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 136 คน

เยี่ยมชม 88,360 คน

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
19 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศเกี่ยวกับการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์การสร้างขวัญและกำลังใจพนักงาน แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศเกี่ยวกับการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร แชร์  
18 ม.ค. 64ประกาศหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพัฒนาบุคลากร แชร์  
5 ต.ค. 63แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 แชร์  
3 ต.ค. 62แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
2 ต.ค. 61แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
2 ต.ค. 60แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2561 แชร์  
3 ต.ค. 59แผนการพัฒนาพนักงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2560 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา