นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 170 คน

เยี่ยมชม 88,394 คน

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ธ.ค. 63โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 2566 แชร์  
30 ก.ย. 63โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
3 ก.ค. 63แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 4 )  แชร์  
13 ก.ย. 62โครงการฝึกอบรมการพัฒนาส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภาฯท้องถิ่น และพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2562 แชร์  
29 พ.ค. 62แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 3 ) แชร์  
3 ธ.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2) แชร์  
1 พ.ค. 61แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1) แชร์  
17 พ.ย. 60แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561 - 2563 แชร์  
ลำดับ 1-9 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 9 รายการ
เปลี่ยนภาษา