นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 120 คน

เยี่ยมชม 88,338 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
9 ต.ค. 63รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แชร์  
5 ต.ค. 63นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล แชร์  
1 ม.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานประจำองค์กร แชร์  
1 ต.ค. 62นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
ลำดับ 1-4 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 4 รายการ
เปลี่ยนภาษา