นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 5 คน

เยี่ยมชม 3,062 คน

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
วันที่นำขึ้นเรื่อง
31 มี.ค. 63รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ 2563 (รอบ 6 เดือน) แชร์  
1 ม.ค. 63คู่มือปฏิบัติงานประจำองค์กร แชร์  
31 ต.ค. 62รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ 2562 แชร์  
18 ต.ค. 62แผนยุทธศาสตร์พัฒนาบุคลากร 2563 แชร์  
1 ต.ค. 62นโยบายและการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2563 แชร์  
15 ต.ค. 61แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2562 แชร์  
1 ต.ค. 61สรุปผลการเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2561 แชร์  
16 ต.ค. 60แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2561 แชร์  
6 ต.ค. 60สรุปผลการเข้ารับการอบรมตามแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี 2560 แชร์  
24 ต.ค. 59แผนพัฒนาบุคลากร ปี 2560 แชร์  
ลำดับ 1-10 | หน้า 1/1 | แสดง 20 จาก 10 รายการ
เปลี่ยนภาษา