นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 102,233 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญเสริม หาญสมัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  081-8093561

 • นายไพบูลย์ ทัศนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  081-5191719

 • นายปทุม ปาลรัตน์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  087-1611797

 • นายธนภัทร กลั่นสนิท

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

  098-4622894

เปลี่ยนภาษา