นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 88 คน

เยี่ยมชม 62,126 คน

ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญเสริม หาญสมัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายไพบูลย์ ทัศนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายปทุม ปาลรัตน์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายธนภัทร กลั่นสนิท

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

เปลี่ยนภาษา