เมนูหลัก

บุคลากร - ผู้บริหาร

คณะผู้บริหาร

 • นายบุญเสริม หาญสมัย

  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายไพบูลย์ ทัศนา

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายปทุม ปาลรัตน์

  รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ

 • นายธนภัทร กลั่นสนิท

  เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ0.02s. 0.50MB