นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 132 คน

เยี่ยมชม 88,389 คน

เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯลฯ
วันที่นำขึ้นเรื่อง
1 เม.ย. 64ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2564  แชร์  
1 มี.ค. 64ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มีนาคม 2564 แชร์  
1 ก.พ. 64ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 แชร์  
1 ม.ค. 64ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน มกราคม 2564 แชร์  
1 ธ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 แชร์  
1 พ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน ตุลาคม 2563 แชร์  
1 ต.ค. 63ปฏิทินการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
1 ต.ค. 63การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แชร์  
1 ต.ค. 63ประกาศการเปิดลงทะเบียนเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพความพิการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
30 ก.ย. 63สรุปบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แชร์  
17 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 (เพิ่มเติม) แชร์  
9 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กันยายน 2563 (เลื่อนการจ่าย) แชร์  
1 ก.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน กันยายน 2563 แชร์  
1 ส.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน สิงหาคม 2563 แชร์  
1 ก.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยยังชีพความพิการประจำเดือน กรกฎาคม 2563 แชร์  
1 มิ.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการประจำเดือน มิถุนายน 2563 แชร์  
1 พ.ค. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และเบี้ยความพิการ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563 แชร์  
1 เม.ย. 63ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน เมษายน 2563 แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 25 รายการ
เปลี่ยนภาษา