เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวกู้ชีพกู้ภัย อปพร.

หัวข้ออ่านวันที่
โครงการศูนย์เตรียมพร้อมป้องกันภัยประจำชุมชน/หมู่บ้าน ประจำปีงบประมาณ 2562427 ก.พ. 63
การเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือภัยพิบัติ ในกรณีที่ต้องอพยพ737 มิ.ย. 62
การเตรียมตัวรับมือน้ำท่วม21227 พ.ค. 62
วิธีป้องกันอันตรายเบื้องต้น จากวาตภัย (ลม)20810 พ.ค. 62
การเฝ้าระวังอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในบ้านเรือน2811 เม.ย. 62
การป้องกันกระแสไฟฟ้าลัดวงจรภายในบ้าน ทำอย่างไร? 507 มี.ค. 62
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระร่วมกับมูลนิธิหลวงพ่อสมหวังในการจัดกิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยมีวินัยจราจร9620 ก.พ. 62
การประชุมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ 2287 ก.พ. 62
กิจกรรมรณรงค์การขับขี่ปลอดภัยในเขตตำบลบางพระ 12127 ก.ย. 61
เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน 2561 อบต.บางพระขอประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด12926 มิ.ย. 61
ลำดับที่ 1-10 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB