เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)4130 มี.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในปี 256315318 ธ.ค. 62
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ7411 ต.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /25623030 ก.ย. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561841 พ.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2562261 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่ววนตำบลบางพระ ประจำปี 25629615 ก.พ. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /25622414 ก.พ. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2562282 ม.ค. 62
กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562 (ภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่)662 ม.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /2561722 ต.ค. 61
แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี13122 พ.ค. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561581 พ.ค. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /2561471 ก.พ. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2561492 ม.ค. 61
การจัดเก็บภาษี13330 มี.ค. 60
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี1216 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 1-17 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.02s. 0.50MB