เมนูหลัก

ข่าวสารและกิจกรรม - ข่าวการจัดเก็บภาษี

หัวข้ออ่านวันที่
ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของอบต. บางพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓915 ก.ย. 63
ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓2028 ส.ค. 63
ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3)5730 มี.ค. 63
ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในปี 256319418 ธ.ค. 62
ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ7911 ต.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /25623630 ก.ย. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561961 พ.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2562381 เม.ย. 62
ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่ววนตำบลบางพระ ประจำปี 256210315 ก.พ. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /25623114 ก.พ. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2562342 ม.ค. 62
กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562 (ภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่)862 ม.ค. 62
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /2561782 ต.ค. 61
แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี13522 พ.ค. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561681 พ.ค. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /2561531 ก.พ. 61
จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2561552 ม.ค. 61
การจัดเก็บภาษี13730 มี.ค. 60
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษี1296 มิ.ย. 59
ลำดับที่ 1-19 | 1/1 หน้า | ทีล่ะ 20 ต่อหน้า
หน้าที่ 
0.03s. 0.50MB