นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 156 คน

เยี่ยมชม 88,416 คน

ข่าวจัดเก็บภาษี
วันที่นำขึ้นเรื่อง
30 มี.ค. 64ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. ๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ แชร์  
21 ม.ค. 64ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ประจำปี พ.ศ. 2564 แชร์  
15 ก.ย. 63ประกาศประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของอบต. บางพระ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ แชร์  
28 ส.ค. 63ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓ ออกไปถึงสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ แชร์  
30 มี.ค. 63ประกาศขยายเวลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส. 3) แชร์  
18 ธ.ค. 62ประกาศประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างและกำหนดระยะเวลาชำระภาษีและค่าธรรมเนียมต่างๆ ในปี 2563 แชร์  
11 ต.ค. 62ประกาศการสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ แชร์  
30 ก.ย. 62จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /2562 แชร์  
1 พ.ค. 62จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561 แชร์  
1 เม.ย. 62จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2562 แชร์  
15 ก.พ. 62ประกาศ เรื่องการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหารส่ววนตำบลบางพระ ประจำปี 2562 แชร์  
14 ก.พ. 62จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /2562 แชร์  
2 ม.ค. 62จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2562 แชร์  
2 ม.ค. 62กำหนดการชำระภาษีประจำปี 2562 (ภาษีป้าย / ภาษีโรงเรือนและที่ดิน / ภาษีบำรุงท้องที่) แชร์  
2 ต.ค. 61จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 4 /2561 แชร์  
22 พ.ค. 61แจ้งกำหนดยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี แชร์  
1 พ.ค. 61จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 3 /2561 แชร์  
1 ก.พ. 61จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 2 /2561 แชร์  
2 ม.ค. 61จดหมายข่าวงานจัดเก็บรายได้ ฉบับที่ 1 /2561 แชร์  
30 มี.ค. 60การจัดเก็บภาษี แชร์  
ลำดับ 1-20 | หน้า 1/2 | แสดง 20 จาก 21 รายการ
เปลี่ยนภาษา