วันที่ 30 เมษายน 2564 
องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
ได้ออกตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของให้กับผู้ที่ถูกกักตัว ณ ที่พักอาศัยของตนเอง
เพื่อมอบสิ่งของถุงยังชีพจากสภากาชาดไทย