องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดกิจกรรมการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส covid-19
โดยได้รับการสนับสนุนน้ำยาฆ่าเชื้อจากมูลนิธิหลวงพ่อสมหวัง วัดกลางบางพระ  โดยพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ 

โดยในการดำเนินการฉีดพ่นครั้งนี้ประกอบไปด้วย นายบุญเสริม หาญสมัย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ,
นายปทุม  ปาลรัตน์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ,นายธนภัทร  กลั่นสนิท เลขานุการนายก,
นายกฤษณะ ภุมมา ผอ.รพ.สต.บางพระ,สมาชิกสภา ม.1-4,กำนันและฝ่ายปกครองท้องที่