โดยมีการแบ่งกลุ่มผู้ได้สิทธิออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ได้แก่

1. ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

2. ผู้อยู่ในฐานข้อมูลรัฐ ผ่านการรับสิทธิ “คนละครึ่ง” และ “เราเที่ยวด้วยกัน”

3. กลุ่มที่เหลือ ซึ่งต้องลงทะเบียนใหม่ลงทะเบียนผ่าน เราชนะ.com

----------------------------------------------------------------------------------------

กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน

>> ไม่ต้องลงทะเบียน

>> รับเงินทุกวันศุกร์

>> โอนครั้งแรก 5 ก.พ. 

กลุ่มผู้อยู่ในฐานข้อมูลโครงการ คนละครึ่ง หรือ เราเที่ยวด้วยกัน ซึ่งมีแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” อยู่แล้ว

>> ไม่ต้องลงทะเบียน แต่ต้องยินยอมเข้าถึงข้อมูล

>> รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี

>> โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 3,000 บาท (รวมตกเบิก 2 สัปดาห์ก่อนหน้า)

กลุ่มผู้ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ หรือไม่มีชื่อในระบบ

>> ต้องลงทะเบียนผ่าน www.เราชนะ.com ตั้งแต่ 29 ม.ค. - 12 ก.พ.64

>> รับเงิน 1,000 บาท ทุกวันพฤหัสบดี

>> โอนครั้งแรก 18 ก.พ. 3,000 บาท (รวมตกเบิก 2 สัปดาห์ก่อนหน้า)

ขอบคุณข้อมูลจาก : website กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

bangkokbiznews.com

*ทั้งนี้ให้ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางรัฐบาลเป็นหลัก และ ยึดถือตาม เราชนะ.com  เป็นหลัก