นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 30 คน

เยี่ยมชม 15,745 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมปกป้องและเทิดทูนสถาบันของชาติ และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

23 ตุลาคม 2563 3 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเข้าร่วมกิจกรรมปกป้องเทิดทูนสถาบัน ณ ที่ว่าการอำเภอนครชัยศรี 

เพื่อร่วมการถวายความเคารพพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

และร้องเพลงชาติ,เพลงสดุดีมหาราชา,กล่าวคำปฏิญาณ "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์"  

ต่อด้วยการทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา

เอกสารแนบ 6 ไฟล์
12919245540677.jpg255.34 KB   แสดงภาพ
12919245690296.jpg403.09 KB   แสดงภาพ
12919245610444.jpg264.13 KB   แสดงภาพ
122594530_700608603992902_8880015153046322880_n.jpg345.02 KB   แสดงภาพ
122615236_340397550580622_1291257449824937175_n.jpg400.55 KB   แสดงภาพ
122499127_898966510510718_3538287572518350543_n.jpg440.03 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา