นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 7 คน

เยี่ยมชม 3,116 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๓

28 สิงหาคม 2563 54 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

เอกสารแนบ 1 ไฟล์
.1.68 MB ดาวน์โหลด

เปลี่ยนภาษา