นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,746 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ

3 สิงหาคม 2563 26 ครั้ง จารุณี นุชสุดสวาท แชร์  

         ตามที่ชมรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการส่งเสริมการออกกำลังกาย โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกเพศ ทุกวัย เห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

2. เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ที่เกิดขึ้น

3. เพื่อใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จากการว่างเว้นจากงานประจำ 

4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนผ่อนคลายอารมณ์ สร้างภูมิต้านทานของโรค 

         ในการนี้ ชมรมส่งเสริมการออกกำลังกาย ตำบลบางพระ จึงขอเชิญชวนประชาชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมออกกำลังกาย        ได้ที่ ณ ศาลพ่อปู่ทองสุข หมู่ที่ 3 ตำบลบางพระ ตั้งแต่เวลา 18.00 น. (หกโมงเย็น) เป็นต้นไป 

เปลี่ยนภาษา