นายบุญเสริม หาญสมัย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระ
034-265-082

ออนไลน์ 4 คน

เยี่ยมชม 4,767 คน

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบางพระร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

21 กรกฎาคม 2563 61 ครั้ง ภควัต จิยะพงศ์ แชร์  

องค์การบริหารส่วนตำบลบางพระได้จัดทำโครงการ "ร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" 

โดยร่วมกับ อสม.,รร.วัดกลางบางพระ,กลุ่มสตรีแม่บ้าน,สภาองค์กรชุมชน,ผู้นำชุมชน,วัดกลางบางพระ

เพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับชุมชน

โดยได้รับอนุเคราะห์สถานที่จากพระครูศรีสุตากร เจ้าอาวาสวัดกลางบางพระ เอื้อเฟื้อสถานที่

พืชที่ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกินได้ สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันที่รัฐบาลส่งเสริมให้มีการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้

โดยมีต้นมะพร้าว มะกรูด มะนาว ชะอม ผักหวาน  

เอกสารแนบ 8 ไฟล์
.657.69 KB   แสดงภาพ
.508.93 KB   แสดงภาพ
.890.58 KB   แสดงภาพ
.908.94 KB   แสดงภาพ
.1.01 MB   แสดงภาพ
.665.97 KB   แสดงภาพ
.436.22 KB   แสดงภาพ
.628.65 KB   แสดงภาพ

เปลี่ยนภาษา